You are here: Home » Nezaradené
Nezaradené

Noviny na kazateľni?

Jeden z najvýznamnejších novodobých teológov je nepochybne Karl Barth. Tento švajčiarsky teológ je považovaný za najväčšieho protestantského teológa 20. storočia. Pápež Pius XII ho nazval najdôležitejším kresťanským teológom od...
Nezaradené

Je to o nás, alebo nie?

Príbeh ženy, pristihnutej pri cudzoložstve, ktorú priviedli zákonníci a farizeji k Pánovi Ježišovi je nám veľmi dobre známy. Opísal ho evanjelista Ján na začiatku 8. kapitoly. Oslovil ma teraz...
Nezaradené

Špak má ŠMaK

A nie len Špak má šmak. Šmak by mala mať každá organizácia. Autori knihy Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé opisujú ŠMaK ako “súbor trvalých prevádzkových postupov, ktoré spolu...
Nezaradené

Ale som im dal!

Po skončení kázne zišiel jeden brat farár z kazateľne do sakristie a hovorí kostolníčke: Ale som im dal, čo?! Neuvedomil si, že si zabudol vypnúť mikrofón. Akosi sa v...
Nezaradené

Modlitba mení tvoj mozog!

A nie len to. Rozjímanie (stíšenie) a modlitba majú doslova ďalekosiahle dôsledky. Primárnou motiváciou k stíšeniu a modlitbe by malo byť to, že máme osobný vzťah s Nebeským Otcom...
12