You are here: Home » Nezaradené
Nezaradené

Etiketa v chráme

PRÍĎ. Pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, nikdy nevynechaj spoločenstvo v chráme. Pastor Georga Washingtona o ňom povedal: „Nikdy ho nikto neodradil od návštevy chrámu.“ PRÍĎ VČAS. Dobehnúť do...
Nezaradené

Definuj slovo „žena“

Upozornenie: Toto je určené najmä anglicky rozumejúcim čitateľom. Na jar 2022 sa americká senátorka Marsha Blackburn opýtala kandidátky na sudkyňu Najvyššieho súdu USA Ketanji Brown Jackson, aby definovala pojem...
Financovanie

Sektárske desiatky

V ostatných dňoch sa v našej cirkvi veľmi intenzívne diskutuje o financovaní. Jednoducho, jedného dňa to muselo prísť a ten deň je teraz. Financovanie našej cirkvi nemohlo ďalej fungovať...
Nezaradené

Noviny na kazateľni?

Jeden z najvýznamnejších novodobých teológov je nepochybne Karl Barth. Tento švajčiarsky teológ je považovaný za najväčšieho protestantského teológa 20. storočia. Pápež Pius XII ho nazval najdôležitejším kresťanským teológom od...
Nezaradené

Je to o nás, alebo nie?

Príbeh ženy, pristihnutej pri cudzoložstve, ktorú priviedli zákonníci a farizeji k Pánovi Ježišovi je nám veľmi dobre známy. Opísal ho evanjelista Ján na začiatku 8. kapitoly. Oslovil ma teraz...
12