V zbore, kde som vyrastal, sa ešte za komunizmu začala stretávať mládež. Fungovali aj detské besiedky, no neboli stretnutia dorastu. A tak mladí, ktorí už boli „starí“ na besiedku, chodili na...