You are here: Home » povzbudenie
Pre všedný deň

Čo je pravda?

Na Kvetnú nedeľu máme v pašiách aj rozhovor Pána Ježiša s Pilátom. Pilát rieši problém so žalobou, že Pán Ježiš sa vydáva za kráľa. Pre Piláta je to problematická...
Povzbudenie

Bremená

Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6:2   Učiteľ dal každému žiakovi balón. Žiaci ich mali nafúknuť, každý napísať naň svoje meno a hodiť ho...