Na Kvetnú nedeľu máme v pašiách aj rozhovor Pána Ježiša s Pilátom. Pilát rieši problém so žalobou, že Pán Ježiš sa vydáva za kráľa. Pre Piláta je to problematická časť obžaloby. On je totiž miestodržiteľom v Judsku. Reprezentuje vtedajšieho vladára – cisára. Zrazu je tu človek o ktorom tvrdia, že sa vydáva za kráľa.

V rámci diskusie sa téma posúva k problematike pravdy. Pán Ježiš hovorí: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.“

Tu prichádza tá známa Pilátova otázka: Čo je pravda?

Pri čítaní pašií vždy znovu a znovu mám problém, ako túto otázku prečítať. Zaujíma sa Pilát naozaj o pravdu? Ťažko povedať. Sú argumenty aj pre aj proti. Evanjelisti vykresľujú Piláta ako toho, ktorý chcel Pána Ježiša oslobodiť. Mala k tomu dopomôcť aj jeho manželka, ktorá mala sen. Na druhej strane, historické zdroje o Pilátovi hovoria ako o človeku, ktorý bol krutý a teda je ťažké predpokladať, že zrazu by mu nejako záležalo na živote Pána Ježiša.

Preto naposledy som Pilátovu otázku prečítal s pohŕdaním v hlase. Nejako tak mi to znelo správne. Hovorí sa, že pravdu určujú mocní. Pilát bol predstaviteľom moci. Spočiatku sa o Pánovi Ježišovi nechcel ani baviť. Chcel Židov odbiť: „Vezmite Ho vy a súďte podľa svojho zákona.“ Keď sa už predsa len musel touto vecou zaoberať, zdá sa, že mu nejako nezáležalo na výsledku. Pána Ježiša chcel dať zbičovať napriek tomu, že nenašiel na ňom vinu. Ak nenašiel vinu, prečo bičovanie? Zdá sa, že ho nechcel dať ukrižovať, lebo vedel, že veľkňazi a zákonníci vydali Krista zo závisti. Treba povedať, že Pán Ježiš nebol zďaleka jediným, kto o sebe tvrdil, že je Mesiášom. Piláta tieto náboženské hádky nebavili. Vedel však, že kňazov a zákonníkov vždy štvalo, ak ľud naslúchal viac iným učiteľom, než im. A keďže Pilátovi tiež veľkňazi a zákonníci liezli na nervy, mal teraz príležitosť urobiť im trochu napriek a nevyhovieť ich žiadosti ukrižovať Krista. ALE …

Ale, nakoniec vyhovel Židom kvôli strachu zo vzbury. Čo tam po pravde? Čo tam po skutočnoti, že na Pánovi Ježišovi nenašiel vinu? Vlastne, čo tam potom, či bude o nejakého Žida viac alebo nemej? V konečnom dôsledku, pravdou bude to, čo rozhodne on. Hlavne, nech je kľud.

Ha, čo je pravda?! Pravda je to, čo rozhodne, povie, napíše, urobí ten, kto má moc.

S odstupom času vieme, že sa to vyvŕbilo inak. Vďaka za to Vzkriesenému Kristovi.

</diem>