Pozrime sa na ďalšie zaujímavé a pre luterána zaujímavé zdroje. Pár zaujímavých prednášok a spevníkov. Poďme nato! Niekoľko zaujímavých vecí ponúka na svojich stránkach aj Cirkevný zbor Obišovce. Napríklad pár...