You are here: Home » zamyslenie
Pre všedný deň

Čo je pravda?

Na Kvetnú nedeľu máme v pašiách aj rozhovor Pána Ježiša s Pilátom. Pilát rieši problém so žalobou, že Pán Ježiš sa vydáva za kráľa. Pre Piláta je to problematická...
zamyslenia

K Zamysleniam patrí pieseň

Som presvedčený, že všetci, ktorí spolupracujú na tvorbe zamyslení Tesnou bránou, od autorov, cez editorov, až po vydavateľa, to robia s túžbou priniesť Božie slovo čo najširšiemu okruhu čitateľov...