1. PRÍĎ. Pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, nikdy nevynechaj spoločenstvo v chráme. Pastor Georga Washingtona o ňom povedal: „Nikdy ho nikto neodradil od návštevy chrámu.“
  2. PRÍĎ VČAS. Dobehnúť do chrámu na poslednú chvíľu nesvedčí o pravom uctievaní.
  3. PRÍĎ S CELOU SVOJOU RODINOU. „Bohoslužba v kostole nie je stretnutím, na ktoré by mala rodina vyslať len svojho delegáta.“
  4. ZAUJMI MIESTO V PREDNEJ ČASTI KOSTOLA. Zadné lavice nechaj tým, ktorí prídu neskôr, tých, ktorí zaspali a matky s deťmi.
  5. BUĎ ODDANÝ. Kostol nie je divadlo ani miesto zábavy. Prichádzaš sa klaňať Bohu, nie si poklebetiť, oddýchnuť alebo dokonca si pospať. Boží dom si zaslúži našu najvyššiu úctu.
  6. POMÔŽ HOSŤOM ZORIENTOVAŤ SA A NASLEDOVAŤ BOHOSLUŽBU. Ak nemajú spevník, podel sa s nimi o svoj. Spievaj! Pripoj sa k uctievaniu! Nezostávaj len sedieť!
  7. VŽDY SI PAMÄTAJ, ŽE NÁVŠTEVNÍCI SÚ HOSŤAMI ČLENOV ZBORU. Zaobchádzaj s nimi s rovnakou úctou, akoby ťa navštívili v tvojom dome.
  8. DARUJ BOHU OBETNÝ DAR. Boh miluje radostného a ochotného darcu. Zdarma si prijal.
  9. NEBEŽ K DVERÁM hneď po požehnaní, akoby bol v kostole horelo. Prihovor sa bratom a sestrám a dovoľ, aby sa oni prihovorili tebe. Buď prívetivý.
  10. NIKDY NEOBCHÁDZAJ SPOLOČESTVO CIRKVI PRETO, ŽE NIE JE DOKONALÉ. V spoločenstvé dokonalých by si sa cítil veľmi osamelo.