You are here: Home » aktívne kresťanstvo
Povzbudenie

Bremená

Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Galaťanom 6:2   Učiteľ dal každému žiakovi balón. Žiaci ich mali nafúknuť, každý napísať naň svoje meno a hodiť ho...
Pre všedný deň

Sedavé kresťanstvo

Lekári vravia, že sa nehýbeme. Sedíme v práci, doma, v aute. Sedenie je škodlivé vraj až do tej miery, že ho porovnávajú s fajčením. Negatívne ovplyvňuje mnohé veci –...