Na Kvetnú nedeľu máme v pašiách aj rozhovor Pána Ježiša s Pilátom. Pilát rieši problém so žalobou, že Pán Ježiš sa vydáva za kráľa. Pre Piláta je to problematická...