You are here: Home » Pre všedný deň
Pre všedný deň

Čo je pravda?

Na Kvetnú nedeľu máme v pašiách aj rozhovor Pána Ježiša s Pilátom. Pilát rieši problém so žalobou, že Pán Ježiš sa vydáva za kráľa. Pre Piláta je to problematická...
Pre všedný deň

Pošli to ďalej

V zbierke zamyslení Chlieb náš každodenný som čítal jedno veľmi dôležité zamyslenie pre každého kresťanského rodiča. Nevedel som zdieľať link, preto ho tu uvádzam v plnom znení. Je z...
Pre všedný deň

Sedavé kresťanstvo

Lekári vravia, že sa nehýbeme. Sedíme v práci, doma, v aute. Sedenie je škodlivé vraj až do tej miery, že ho porovnávajú s fajčením. Negatívne ovplyvňuje mnohé veci –...