V zbierke zamyslení Chlieb náš každodenný som čítal jedno veľmi dôležité zamyslenie pre každého kresťanského rodiča. Nevedel som zdieľať link, preto ho tu uvádzam v plnom znení. Je z 19. mája 2022.

Pošli to ďalej

„… Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina…“ (Ž 78,4).

Baví ma sledovať štafetové preteky. Fyzická sila, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť, ktoré musia atléti preukázať, ma plnia úžasom. Osobitne ma zaujíma jeden konkrétny  bod štafetového behu. Vtedy som v najväčšom napätí. je to moment, keď bežec podáva štafetový kolík ďalšiemu bežcovi. Vtedy stačí iba malé zaváhanie, jedno pošmyknutie a môžu prehrať celé preteky.

Aj kresťania sú v istom zmysle na štafetových  pretekoch – nesú štafetový kolík viery a poznania Pána a jeho Slova. Biblia nám hovorí o tom, že je potrebné, aby sme tento „kolík“ podávali z generácie na generáciu. V Žalme 78 Asaf hovorí: „Chcem hovoriť… príbehy dávnych čias, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali… budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, Jeho moc a divy, ktoré urobil“ (v. 2 – 4).

Aj Mojžiš vravel niečo podobné Izraelitom: „Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlastné oči videl a aby to nevymizlo z tvojho srdca, kým žiješ. Pouč o tom svojich synov a vnukov“ (Dt 4,9).

Boh nás pozýva k tomu, aby sme s láskou a odvahou spravili pre ďalšie generácie všetko, čo je v našich silách, aby sme odovzdávali ďalej „veľké skutky Toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla“ (1Pt 2,9).

Otče, pomôž mi prosím verne odovzdávať vieru nasledujúcim generáciám.

Na zamyslenie: Čo s tebou robí myšlienka, že to, ako dnes žiješ pre Krista, ovplyvňuje budúce generácie?

 

Odkazy:
– toto zamyslenie je zo zbierky zamyslení na každý deň: Chlieb náš každodenný
obrázok