Poklesu členstva čelí nie len naša cirkev. Prečítajte si, ako sa k poklesu členstva postavila Luteránska cirkev Missourská Synoda (LCMS) v USA. Ich prístup môže byť pre nás inšpiráciou

Zastavenie poklesu členstva v LCMS: nielen tým, že budeme mať viac detí

V roku 1971 mala LCMS 2 772 648 členov. V roku 2010 to bolo približne 2 270 921 členov, čo je pokles o 500 000 ľudí. Od svojho vrcholu na konci päťdesiatych rokov je počet detských krstov nižší o 70 percent a počet konvertovaných dospelých klesol o 47 percent.

Hoci členovia LCMS, ktorí majú viac detí, môžu byť jedným z faktorov zvrátenia viac ako 45 ročného poklesu členstva v synode, určite nie sú faktorom jediným.

Prezident LCMS Rev. Dr. Matthew C. Harrison to jasne uvádza vo svojom príspevku v marcovom vydaní Journal of Lutheran Mission, po tom, čo decembrové špeciálne vydanie tohto elektronického časopisu zverejnil dve nezávislé štúdie o Synode a jej demografickom vývoji, ktorá je dôsledkom poklesu počtu členov Synodwide. , Marcové vydanie bude k dispozícii do polovice marca na stránke lcms.org/journal-of-lutheran-mission.

Poznamenal, že je „ohromený“ „synodnou fámou“, ktorá tvrdí, že „riešením poklesu členov v LCMS je mať viac detí,“ reaguje Harrison v marcovom Žurnále.

„Ako som opakovane uviedol,“ píše Harrison pre toto vydanie, „veľmi pochybujem o tom, že akákoľvek významná zmena reprodukčných návykov členov LCMS sa vôbec udeje, prípadne bude mať veľký vplyv na počty v budúcnosti.

„To znamená,“ pokračuje, „dovoľte mi povedať jasne, že Biblia hovorí veľa o rodinách a deťoch, a je najvyšší čas, aby sme otvárali naše Biblie a znova sa na to pozreli.“

Harrison začína svoj príspevok v ostatnom Žurnále slovom poďakovania „že sa tak mnohí z vás“ rozhodli prečítať si decembrové online vydanie – s viac ako 10 000 zobrazeniami k 9. februáru.

Dve rozsiahle demografické správy, ktorým sa venuje decembrové vydanie, vypracovali Dr. George Hawley, pomocný profesor politológie na University of Alabama, Tuscaloosa a Dr. Ryan MacPherson, profesor histórie na Bethany Lutheran College, Mankato, Minn.

Zistenia

V decembrovom čísle Harrison uvádza šesť bodov vyplývajúcich z výskumov Hawleyho a MacPhersona. Mohli by sme ich zosumarizovať nasledovne:

„Tento demografický pokles nie je len problémom LCMS.“

„Udržanie pokrstenej a konfirmovanej mládeže je kľúčovou oblasťou, na ktorú sa treba zamerať.“

„Synodálny dlhodobo pretrvávajúci pokles sa prejavuje jednak masívnym poklesom detských krstov…, ale aj menším, no stále významným poklesom počtu konvertovaných dospelých.“

„Pokles detských krstov a dospelých konvertitov mal pozoruhodne podobný vzorec.“

„Medzi otvorenosťou životu (veľkosť rodiny) a svedectvom života (evanjelizácia) teda neexistuje žiaden klin rozporu.

„Tieto prehľady nezdieľajú iba kruté údaje; ony tiež poukazujú na to, čo robí synoda dobre a na akých silných stránkach môžeme stavať. … Kľúčom je budovanie silnej luteránskej identity medzi členmi. “

Reakcia synody

V marcovom vydaní Harrison ukazuje na šesť „dôležitých ohnísk, ktoré musíme brať vážne a konať podľa nich, tak farári, ako aj laici, zbory, dištrikty a synoda“. Dodáva, že mnoho ľudí „sa už do tejto práce intenzívne zapája“.

Tieto body, na ktoré sa musíme zamerať – s Harrisonovými poznámkami – sú:

  • Evanjelizácia a pozývanie. „Nový synodný program osobného svedectva Každý je Jeho svedkom, sa rozbieha. Náš odborník na evanjelizáciu, reverend Mark Wood, cestuje a školí ľudí po celej Synode! “ Od januára 2016 sa uskutočnilo 18 seminárov programu Každý je Jeho svedkom, z toho 10 ďalších je naplánovaných na polovicu apríla. (Viac informácií nájdete na stránke lcms.org/witness-outreach.)
  • Oživujúce cirkevné zbory. „Pripravili sme pre zbory program re:Vitalita, aby mohli prehodnotiť svoju službu a posunúť sa do strategicky lepšej pozície s dosahom na komunitu.“ Od januára 2016 sa uskutočnilo 30 workshopov „Connect to Disciple“ – prvý modul programu re:Vitality (lcms.org/revitalization).
  • Zdraví pracovníci. „Všetci sa musíme sústrediť na to, aby sme zaistili, že naši farári a pracovníci v cirkevných zboroch sú ospravedlnení, zdraví ľudia, ktorí majú podporu a zápal v službe, do ktorej boli povolaní.“
  • Cieľavedomá práca s prisťahovalcami. „Členovia LCMS možno sú prevažne Anglo pôvodu, ale to sa mení. Mení sa to pomaly, ale mení sa. Rôzne národy sú pri našich dverách. Je čas im pomôcť nájsť cestu. Naše školy a univerzity sú v tejto súvislosti drahokamy. “
  • Zakladanie zborov. „Misijné pole pre Synodu: Príručka pre zakladnie zborov (Synod’s Mission Field: USA church planting manual) a ďalšie zdroje sú už k dispozícii pre dištrikty a cirkevné zbory, ktoré ich môžu využiť pri oslovovaní rôznych komunít nášho národa“ (lcms.org/churchplanting). Tlačené manuály sú k dispozícii za 14,99 USD na Amazon.com.
  • Vyriešenie vnútorných problémov, ktoré spôsobujú konflikty. „Prešli sme dlhú, dlhú cestu. Zasadnutie Synody [LCMS] v roku 2016 bolo neuveriteľne pokojné. Rozhodnutia o kontroverzných otázkach boli zväčša prijaté. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Boh nech nám dopraje pokánie, trpezlivosť a vernosť.“

Prečo tieto štúdie?

Rev. Heath Curtis, koordinátor službu správcovstva s Odborom pre národnú misiu LCMS (ONM), informoval Reporter e-mailom, že ONM zadal demografické štúdie „aby sa pokúsil pochopiť, čo sa deje“ po „často opakovaných“ komentároch o „poklese členstva a starnutí členstva cirkvi“, pretože jeho kancelária „pomáhala synodským zborom s ich potrebami správcovstva“.

Curtis v reportoch uviedol „niektoré informácie … a položené otázky“.

„Fakty sú tvrdé,“ vysvetlil. „Kresťania tvoria každý rok menšiu a menšiu časť americkej populácie (tento rok iba 71 percent). Každý dištrikt LCMS zažil v poslednom desaťročí číselný pokles – od 4 percent na niektorých miestach až na viac ako 25 percent na iných. Okresy, v ktorých je synoda najsilnejšia v celej krajine, majú tendenciu byť okresmi, v ktorých počet obyvateľov klesá. V okresoch, kde populácia rastie, rastie aj počet členov Synody, ale pomalšie ako celkový nárast populácie. Čo sa deje? Zlepší sa to? Čo prinesie budúcnosť? “

Curtis – podobne ako Harrison – zdôrazňuje, že mnohé z týchto výziev, ktorým Synoda čelí, sa týkajú aj iných veľkých cirkví v krajine.

A Curtis poznamenáva, že „štúdie tiež zdôrazňujú mnohé silné stránky synody vo vzdelávaní, budovaní komunít a evanjelizácii.“

Curtis ponúka workshop – predovšetkým pre profesionálnych cirkevných pracovníkov a vedúcich laikov – zameraný na to, aby „veľké množstvo informatívnych a zaujímavých údajov [v štúdiách] bolo užitočných na úrovni dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov.“

 

Článok bol pôvodne publikovaný časopise Reporter. Preložené a publikované s láskavým súhlasom Reporter – oficiálnych novín Luteránskej cirkvi – Missouri Synod (LCMS).

Obrázok: Evanjelický kostol v Štítniku