Štát dáva našim farárom platy. Je to zaujímavá situácia, lebo zo strany mnohých občanov, aktivistov, ale aj politikov sa opakovane ozývajú hlasy, že cirkev by si mala všetko hradiť sama, no aj zo strany cirkvi sa ozývajú hlasy nespokojnosti, nakoľko platy farárov sú vlastne na hranici minimálnej mzdy. Samozrejme, je tam aj následná obava z výšky (či skôr z nížky?) dôchodku, ktorý bude z minimálnej mzdy vypočítaný. Nesporným výsledkom je, že nespokojné sú obe strany. Ako hovorím: zaujímavá situácia.

Je tu aj určitý pocit krivdy z čias komunizmu, oháňanie sa akousi pomyselnou spravodlivosťou a ďalšia tona rôznych pre a proti, komplikovaná hora zamotaných problémov. Mnohí v cirkvi majú tiež strach, že bez štátu to nepôjde. Že naši cirkevníci chod cirkvi neutiahnu, že to jednoducho nedajú. Skutočnosťou ale je, že cirkev si už teraz hradí drvivú väčšinu svojich nákladov, ako je prevádzka cirkevných zborov, opravy, výstavba nových objektov, akcie náboženské, ale aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Mojou ambíciou určite nie je všetko vyriešiť. Som len zvedavý a chcem sa pozrieť na základe jednej udalosti na to, či je alebo nie je reálne možné, aby sme si platili farárov sami. Či je skutočne pravdou, že bez štátu to nepôjde.

Pred pár rokmi naša cirkev neobnovila pracovnú zmluvu s jedným bratom kaplánom, ktorý s manželkou práve po komplikovanom tehotenstve čakali dvojičky. Ich kamaráti sa im rozhodli pomôcť, prípad medializovali a zorganizovali verejnú zbierku cez portál Ľudia ľuďom. V dvoch verejných zbierkach sa vyzbieralo spolu vyše 10.000,-EUR, presne 10.342,-EUR a na vyzbieranie prvých 2.000,-EUR dokonca stačilo 24 hodín.

Spolu prispelo 402 ľudí s priemerným darom 25,73,-EUR. Najnižší dar bol 3,-EUR a najvyšší 220,-EUR. Počty darov a ich výška bola nasledovná:

1 x 220,-EUR
2 x 200,-EUR
15 x 100,-EUR
1 x 70,-EUR
64 x 50,-EUR
2 x 40,-EUR
1 x 33,-EUR
13 x  30,-EUR
1 x 29,-EUR
68 x 25,-EUR
1 x 23,-EUR
38 x 20,-EUR
1 x 16,-EUR
48 x 15,-EUR
1 x 11,-EUR
93 x 10,-EUR
1 x 8,-EUR
49 x 5,-EUR
1 x 4,-EUR
1 x 3,-EUR

Vidíme, že najčastejšie ľudia prispeli sumou 10,-EUR (93x), potom 25,-EUR (68x) a 50,-EUR (64x), následne 5,-EUR (49x) a 15,-EUR (48x). Aj vám padlo do oka, že väčšina príspevkov obsahovala číslicu 5 (25, 50, 5, 15)? Zaujímavé.

Ale späť k platom našich farárov. Modelovo som zvolil hrubú mzdu vo výške 800,-EUR. To znamená, že v čistom ide o 561,-EUR a cena práce je 1082,-EUR mesačne. V prípade vyššie spomenutej verejnej zbierky som jednotlivé príspevky zoradil od najnižšieho (3,-EUR) po najvyšší (220,-EUR). Na dosiahnutie sumy 1080,-EUR bol potrebný príspevok od 134 ľudí v priemernej výške 8,-EUR. Najvyšší príspevok bol 10,-EUR a najmenší 3,-EUR.

Áno, ide o veľmi zjednodušený pohľad na vec. Pri pohľade na tieto čísla som sa však v otázke samo-financovania platov farárov stal optimistom. Ruku na srdce, naozaj v našich cirkevných zboroch nenájdeme 134 ľudí, ktorí by každý mesiac prispeli na svoj cirkevný zbor 8,-EUR? Bez štátu to vraj nepôjde. Nepôjde? Neverím, že sme na tom až tak zle! Som presvedčený, že v ECAV to pôjde aj bez štátu!

</diem>