Štát dáva našim farárom platy. Je to zaujímavá situácia, lebo zo strany mnohých občanov, aktivistov, ale aj politikov sa opakovane ozývajú hlasy, že cirkev by si mala všetko hradiť...