V ostatných dňoch sa v našej cirkvi veľmi intenzívne diskutuje o financovaní. Jednoducho, jedného dňa to muselo prísť a ten deň je teraz. Financovanie našej cirkvi nemohlo ďalej fungovať doterajším spôsobom. Každý to vedel. Za brata biskupa Fila vznikol Fond personálneho zabezpečenia cirkvi (FPZ), do ktorého cirkevné zbory prispievali 12.000,-Sk, respektíve 600,-Sk za farárske miesto. Zmenou vedenia zanikol aj tento fond. Obrovská škoda. Finančná aj mentálna. Tragédiu rozhodnutia o zrušení FPZ vidíme veľmi jasne práve v týchto dňoch, keď mnohé zbory nechápavo hľadia na rozpis príspevkov pre svoju cirkev.

My sme si o toto všetko koledovali. Celé roky a desaťročia. Jednak zrušením FPZ, ktorého tvorcovia videli ďalej, než po špičku svojho nosa. Ale tiež, podľa mňa chybnou exegézou, ktorá odporuje samotnej podstate našej teológie a fundamentálnym zásadám, najmä Sola Scriptura – jedine Písmo.

Roky sa v našej cirkvi o desiatkoch rozprávalo, písalo, kázalo, tvrdilo, že sú sektárske. Biblické učenie o peniazoch sme zúžili na kázne o „nespravodlivej mamone“. Neviedli sme členov cirkvi k jasnej podpore, nehovorili sme, že takéto konanie je plne v súlade s Bibliou, nepovedali sme, že toto je Božou vôľou pre veriaceho človeka. Keď vznikol program Kresťanského šafárenia, ktorý práve tieto veci chcel oprášiť a priniesť na svetlo sveta, po krátkom čase sme ho zrušili. Dnes vidíme výsledok. Dnes vlastne iba žneme, čo sme celý ten čas siali.

Sú desiatky sektárske? V článkoch ECAV sme to takto čítali celé roky.

Preto ma zaujalo, že o desiatkoch sa píše aj Denník Postoj, ktorý je považovaný za katolícke médium, hoci myslím, že ide o médium pre konzervatívneho čitateľa. Odporúčam 2 články:

Cirkev a peniaze: dajme Bohu, čo patrí Bohu

Desiatok Keď prvú časť finančnej úrody darujeme Bohu, nie banke či mobilnému operátorovi

 

</diem>