You are here: Home » Nezaradené ( » Page 2)
Nezaradené

Špak má ŠMaK

A nie len Špak má šmak. Šmak by mala mať každá organizácia. Autori knihy Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé opisujú ŠMaK ako “súbor trvalých prevádzkových postupov, ktoré spolu...
Nezaradené

Ale som im dal!

Po skončení kázne zišiel jeden brat farár z kazateľne do sakristie a hovorí kostolníčke: Ale som im dal, čo?! Neuvedomil si, že si zabudol vypnúť mikrofón. Akosi sa v...
Nezaradené

Modlitba mení tvoj mozog!

A nie len to. Rozjímanie (stíšenie) a modlitba majú doslova ďalekosiahle dôsledky. Primárnou motiváciou k stíšeniu a modlitbe by malo byť to, že máme osobný vzťah s Nebeským Otcom...
Nezaradené

Prebuďte sa!

Písať o letnej dovolenke v januári je možno trochu divné. No bola to skvelá dovolenka a zážitky nemajú expiračnú dobu. Napríklad to, že na dovolenku si idete oddýchnuť, no...
Nezaradené

Faktor chytľavosti

Otázka Prečo ľudia nechodia do kostola? zamestnáva nejedného farára. Malcom Gladwell vo svojej knihe Bod zlomu spomína príbeh z Yale University v USA, kde sa 60. rokoch minulého storočia...
12