A nie len Špak má šmak. Šmak by mala mať každá organizácia. Autori knihy Firmy, ktoré sa rozhodli byť skvelé opisujú ŠMaK ako “súbor trvalých prevádzkových postupov, ktoré spolu vytvárajú opakovateľný a stabilný vzorec úspechu” organizácie. ŠMaK znamená – Špecifický, Metodický a Konzistentný.

Firma Apple, ktorá je teraz svetovo známa svojimi “aj” výrobkami – iPhone, iPad, iMac, atď, nebola na tom ktovie ako dobre. Dokonca istý čas hrozilo, že ju kúpi niektorá konkurenčná firma, prípadne, že zanikne. Jej zakladateľ Steve Jobs bol “vykopnutý” a s firmou to šlo dole kopcom. Keď bolo najhoršie, firma znova oslovila Jobsa, aby sa vrátil. Jobs sa naozaj vrátil a doslova firmu otočil hore nohami. K záchrane došlo naozaj v poslednej chvíli. Písal sa rok 1997. “Steve Jobs vtedy spoločnosť veľmi nezrevolucionizoval, skôr ju opäť nasmeroval k zásadám, ktoré uplatňoval už 20 rokov predtým, keď ju menil z garážovej firmy na výnimočnú.” Doslova by sme mohli povedať, že firmu zre-formoval. Teda, vrátil ju k tým zásadam, do tej formy, ako ju založil.

Hrdíme sa, že sme evanjelickou cirkvou, že názov máme odvodený od evanjelia – radostnej zvesti o novom a večnom živote v Pánovi Ježišovi Kristovi. Hrdíme sa, že jedine Písmo, sola scriptura, je základom našej viery a praxe. Nikto a nič iné. Tvrdíme, že sme re-formovaná cirkev, teda taká, ktorá sa vrátila k tým zásadám, do tej formy, ktorú jej dal Kristus, keď cirkev založil. Naozaj? Keď sa pozrieme okolo seba, na to, čo a ako v našej drahej ECAV robíme, často človeku príde na um otázka: V ktorom storočí sme sa zasekli?

Naozaj máme jasno v tom, čo sú nemenné veci – základy, čo sú veci, ktoré sa menia občas – zásady a čo sú veci, ktoré sa môžu zmeniť kedykoľvek – formy? Máme vôbec z Písma predstavu, ako by evanjelická cirkev vyzerať mala? Alebo položím úplne inú otázku – zaoberáme sa tým vôbec? Zaujíma nás to? Modlíme sa za to? Špak má šmak. Mnohé iné organizácie majú ŠMaK. A hádam aj ECAV raz bude mať ŠMaK. No nemusíme sa zaoberať hneď celým svetovým luteranizmom. Hádam bude stačiť, ak náš cirkevný zbor bude mať ŠMaK, teda zásady, ktoré budú Špecifické, Metodické a Konzistentné.

Iste, ľahko sa o tom hovorí. Ako konštatujú autori knihy: “Oveľa ťažšie, ako implementovať zmenu, je zistiť, čo funguje, pochopiť prečo to funguje a uvedomiť si, kedy je zmena potrebná a kedy nie.” (str. 135) Skutočnou otázkou ale je: Je rozumné ignorovať tieto otázky len preto, lebo sú ťažké?

</diem>

Photo credit: Google