Máme pred sebou ďalšie reči Pri stole. Tentokrát s ľuďmi zo Spoločenstva evanjelickej mládeže – SEM. Práca s mládežou má svoju dynamiku a špecifiká. V niektorých zboroch funguje, niekde funguje veľmi dobre a niekde nefunguje vôbec. Mnohé zbory mali mládež, no zanikla. A niekde sa mladí nikdy pri Božom slove nestretávali a teraz aj v takých zboroch fungujú živé mládežnícke spoločenstvá.

sem-chod-sa-hrat-vonTak, ako sa mení doba, menia sa aj mladí, ktorí sa asi najrýchlejšie a najľahšie dokážu prispôsobiť novým trendom. Často sa v reakcii na správanie dnešnej mládeže dostávame do situácií, kedy sa historicky ani nemáme o čo oprieť a len s nostalgiou spomíname, ako sme my vyrastali a smutne si pospevujeme: Nič už nie je také, aké bolo predtým….

Spoločenstvo evanjelickej mládeže vzniklo v roku 1992. Má teda roky, či už môžeme povedať, že desaťročia skúseností s prácou s mladými. Ak navštíviš ich webovú stránku dočítaš sa, že: Spoločenstvo evanjelickej mládeže je celoslovenské kresťanské mládežnícke občianske združenie, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí k poznaniu Boha, porozumeniu Jeho právd, k osobnému rozhodnutiu pre každodenný život s Ním v dôvere a odovzdanosti a zapojenie sa do života miestneho cirkevného zboru. Tieto ciele napĺňame rôznymi spôsobmi: cez rôzne podujatia najpestrejšími kreatívnymi formami, cez voľnočasové aktivity, skupinky, šport, hudbu a iné prostriedky.

V diskusii sa chceme zamerať na praktické informácie a skúsenosti, ktoré ti pomôžu pri práci s mládežou v tvojom cirkevnom zbore. Porozprávame sa aj o tom, ako môže SEM pomôcť cirkevným zborom, ktoré:

  • sem-wall_contactnemajú mládež, no radi by začali s touto službou
  • majú mládež, ale viac nefunguje ako funguje
  • majú mládež a funguje

Samozrejme, opäť bude možnosť klásť otázky.

Na posedenie Pri stole sa môžeš – ako vždy – zaregistrovať na stránke www.pristole.lutheran.sk. Po registrácii dostaneš pár dní pred  pondelkom 7.11. link, na ktorom budeš môcť diskusiu sledovať naživo. Takže, zaregistruj sa a poznač si do kalendára: pondelok 7.11.2016 o 20:00!

(Môže sa stať, že email dostaneš do priečinka spam, reklamy, sociálne siete, či iného, podľa toho, ako máš svoj email nastavený. Preto odporúčame skontrolovať tieto priečinky a nastaviť nás ako bezpečného odosielateľa. Samozrejme, ak si nebudeš v budúcnosti želať dostávať od nás emaily, môžeš sa kedykoľvek odhlásiť.)

O minulých rečiach Pri stole si môžete prečítať v týchto článkoch. Ak ťa niektorá z minulých tém zaujala, pošli nám email a my ti pošleme link na nahrávku danej debaty.

Za tím Pri stole,
dan:o)