A nie len to. Rozjímanie (stíšenie) a modlitba majú doslova ďalekosiahle dôsledky.

Primárnou motiváciou k stíšeniu a modlitbe by malo byť to, že máme osobný vzťah s Nebeským Otcom a našim Spasiteľom, Pánom Ježišom Kristom. K dobrému vzťahu patria vzájomné rozhovory. A rozhovor s Bohom, stíšenie a modlitba, má aj mnohé ďalšie benefity.

Nedávno som sledoval webinár o Emocionálnej inteligencii na výukovom portáli Coursera, ktorý viedol profesor Richard E. Boyatzis, Ph.D. z Case Western Reserve University v USA. V jednej časti hovoril o tom, že ľudské telo nie je stavané na dlhodobé vystavenie stresu. Preto musíme venovať patričnú pozornosť tomu, aby sme sa zo stresu zotavili. Bolo zaujímavé počúvať, čo všetko sa v tele deje, keď sme vystavení stresu. Produkujú sa rôzne hormóny, svaly sa sťahujú, dýchanie je plytké, krv sa sťahuje a sústreďuje do veľkých svalov. Telo sa pripravuje na nebezpečenstvo. Staré reakcie z dôb, keď šlo doslova o prežitie. Preto ľudské telo sústreďuje všetky dostupné prostriedky na boj alebo útek. Ak človek dlho uteká, či bez prestávky zápasí, vyčerpá sa. To isté spôsobuje dlhodobý stres a napätie.

Sú rôzne spôsoby ako sa zotaviť zo stresu. No jeden ma zvlášť zaujal. A to modlitba. Áno, profesor Boyatzis spomenul modlitbu ako jeden zo spôsobov, ako sa zotavovať zo stresu. No nie len to. Ako zdôraznil, hoci tú myšlienku ďalej nerozvíjal, musí to byť  modlitba k milujúcemu Bohu. Keď som to prvýkrát počul, neveril som vlastným ušiam. Preto som si danú časť prehral niekoľko krát.

Hneď mi zišla na um otázka, ako je možné, že v našej západnej, tzv. kresťanskej civilizácií je toľko vystresovaných ľudí. Veď my veríme v milujúceho Boha. Od mladosti sa učíme o milujúcom Bohu. Vieme o tom z mnohých zdrojov, napríklad z jedného z najznámejších biblických veršov: Ján 3:16: Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Alebo aj z ďalšieho nádherného verša: Žalm 1:1 Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku.

Možno sme takí vystresovaní preto, lebo sa nemodlíme. Nenájdeme si čas na stíšenie, rozjímanie nad Písmom. Pritom modlitba a stíšenie má aj iné dôležité dôsledky. Spomeniem len pár praktických a zaujímavých:

1: Pomáha pri nespavosti. Dramaticky rastie počet ľudí trpiacich nespavosťou. Na Stanford Medical Center robili pokus, kde sa ľudia trpiaci nespavosťou zúčastnili 6 týždňového kurzu meditácie. Po skončení kurzu sa u účastníkov znížil čas kým zaspali o polovicu a 60% z nich viac nespĺňali definíciu nespavosti. Podobný pokus robili na lekárskej fakulte University of Massachusetts a zistili, že až 91% účastníkov buď výrazne znížilo dávku liekov na spanie, alebo úplne prestali tieto lieky brať. Vyskúšajte modlitbu a stíšenie.

2: Pomáha pri pocitoch úzkosti a depresii. Pri výskumoch sa zistilo, že rozjímanie má rovnaký účinok ako antidepresívne lieky. Na úzkosť a depresiu asi neexistuje žiaden zázračný liek. Ale rozjímanie určite stojí za pokus.

3: Pomáha pri liečbe závislostí. Hnutie Anonymných alkoholikov má 12 bodový program liečby od závislosti. Viera v Boha v nej hrá kľúčovú úlohu. Zaujímavé je, že toto hnutie bolo založené človekom, ktorý pôvodne nebol veriaci. No keď si uvedomil, že je závislý a chcel oslobodiť od alkoholu zistil, že sám to nedokáže. Viera, modlitba, rozjímanie tvoria dôležitú súčasť procesu liečby od závislosti. Podobné zistenia sú aj pri práci s fajčiarmi.

4: Sú štúdie, ktoré ukazujú, že rozjímanie a modlitba doslova menia mozog. Spôsobujú rast oblastí mozgu, ktoré sú zodpovedné za učenie a pamäť, či dokonca emócie a sebahodnotenie. Zmenšujú sa mozgové centrá strachu, úzkosti a stresu. Okrem toho dlhodobé pravidelné rozjímanie a modlenie pomáha chráni mozog pred starnutím.

5: No a to najlepšie na záver. Modlitba a rozjímanie chránia pred genetickým poškodením. Jedna štúdia ukázala, že tí, ktorí sa vyliečili z rakoviny a absolvovali kurz meditácie mali dlhšie teloméry. Teloméry sú proteínové komlexy chrániace naše gény a skrátené teloméry sú spájané s rôznymi chorobami.

Vidíte. Pravidelné rozjímanie a modlitba majú mnohé pozitívne účinky. Od tých praktických ako je učenie, cez terapeutické až po to, aký genetický materiál odovzdáme svojmu potomstvu.

</diem>

Photo credit: Printscreen from webinar