A nie len to. Rozjímanie (stíšenie) a modlitba majú doslova ďalekosiahle dôsledky. Primárnou motiváciou k stíšeniu a modlitbe by malo byť to, že máme osobný vzťah s Nebeským Otcom...