– Feri, idú voľby a potrebujeme kurátora. Pišta sa už vzdal, že už nevládze, že má 90 rokov. Bible_Devotional_Coffee
– Pali, ale ja neviem, čo to je kurátor a čo to treba robiť. Vieš, že ja do kostola moc nechodím.
– Feri, nič sa neboj. Si na dôchodku, deti si zaopatril, budeš mať čas. Robiť veľa netreba, farár si všetko porobí. Len potrebujeme, aby bola obsadená funkcia, nemá to kto vziať. Občas prídeš na presbyterstvo. Nie často, tak možno 2 krát do roka. Posedíš, zdvihneš ruku, keď pán farár zdvihnú ruku. A pomôžeš cirkvi.
– Keď tak hovoríš, Pali, napíš ma. Však mladší už nebudeme, treba si urobiť nejakú čiarku v nebi.
– Dobre, Feri. Príď budúcu nedeľu do kostola. Teraz nemusíš ešte chodiť. Voliť sa bude budúcu nedeľu.
– V poriadku, Pali, ďakujem, prídem.

Dúfam, že predvolebná príprava vo vašom cirkevnom zbore nevyzerá takto. Žiaľ, v mnohých prípadoch to takto je – s väčšími, či menšími variáciami.

Naša cirkev má tzv. synodálno-presbyteriálne zriadenie. Znamená to, že na všetkých úrovniach riadia cirkev presbyterstvá a najvyšším rozhodovacím orgánom je synoda.

Presbyterom sa pred rokmi venoval aj program duchovnej obnovy. Myslím, že to bolo niekedy na prelome tisícročí. Neviem, či sa výsledky programu nejako vyhodnocovali a ako to dopadlo. Zrejme áno. No odvtedy prešlo už pár rokov, aj v cirkvi prebehlo niekoľko volieb, pri ktorých sa vymenilo mnoho presbyterov a funkcionárov na rôznych úrovniach. Preto venovanie sa duchovnej zrelosti našich presbyterov a funkcionárov nemôže byť jednorazovou úlohou. Musí zákonite ísť o priebežnú úlohu. Vždy znova a znova sa treba venovať tomu, aby presbyteri a funkcionári mali jasno v biblických a teologických otázkach, bez ktorých nemôžu zodpovedne viesť našu cirkev a robiť kvalifikované rozhodnutia.

skupina ľudí študujúca BibliuPresbyter v preklade znamená starší. V našom kontexte ide najmä o staršieho, a teda zrejme aj skúsenejšieho, vo viere. Preto často môže byť presbyterom aj človek, ktorý je vekom mladší, no má za sebou „míle“ duchovnej cesty, cesty viery.

Pri stole budeme hovoriť o presbyteroch s ľuďmi, ktorí robili, či robia stretnutia pre presbyterov, funkcionárov a spolupracovníkov s cieľom spoločne študovať Božie slovo, hľadať, čo od nich v tomto postavení očakáva Pán Boh a naša cirkev. Plánujeme 3 prezentérov:

1: Ondrej Kolárovský – zborový farár v CZ Košice – Terasa. V zbore, majú škôlku a stavajú kostol. V mestskom prostredí sa venujú všetkým oblastiam služby cirkevného zboru – od detí, cez mládež, rodiny, dospelých. Nezabúdajú ani na zahraničnú misiu. Na školenia presbyterov mali projekt a finančnú podporu cez GBÚ.

2: Jaroslav Petro – zborový farár CZ Obišovce. V zbore sa venujú všetkým vekovým kategóriám. Fungujú pravidelné pastorálne návštevy. Aktívne funguje mládež. V ostatných rokoch sa postupne venovali opravám kostolov. Zbor podporuje projekt biblických audio zamyslení Tesnou bránou.manuál pre presbyterov ECAV

3: Branislav Záborský – zborový dozorca CZ Háj. Zbor má aktívnu mládež, rodinné spoločenstvo a pravidelne sa stretávajú na modlitbách a pri Božom slove muži, vždy v sobotu o 6.00 ráno. Toto dovolenkové obdobie v zbore využívajú na „aktívny odpočinok“, keď rekonštruujú faru a pripravujú ju pre nového farára.

Každý z týchto prezentérov má špecifické skúsenosti, o ktoré sa s nami podelí. Povedia nám, čo ich viedlo k tomu, aby popri zasadnutiach presbyterstiev začali robiť extra stretnutia – školenia; ako to robia; odkiaľ čerpajú, či sa im to nejako osvedčilo a ako.

Samozrejme, bude čas aj na otázky. Prihlásiť sa môžete na stránke PRI STOLE. Vidíme a počujeme sa v pondelok 5. septembra!

Za tím Pri stole,
dan:o)

Photo Credits:
Ilustračný obrázok
Ľudia študujúci Bibliu
Biblia s notesom