You are here: Home » admin ( » Page 2)
pri stole

Pri stole – o cirkevných škôlkach

Prvé posedenie Pri stole prebehlo v poriadku. Hoci sme kvôli technickým problémom začínali asi 10 minút neskôr, všetko sa podarilo vyriešiť a myslím, že sme nasledujúcu hodinku využili na maximum. Druhé...
pri stole

Pri stole o presbyteroch

– Feri, idú voľby a potrebujeme kurátora. Pišta sa už vzdal, že už nevládze, že má 90 rokov. – Pali, ale ja neviem, čo to je kurátor a čo...
Nezaradené

Noviny na kazateľni?

Jeden z najvýznamnejších novodobých teológov je nepochybne Karl Barth. Tento švajčiarsky teológ je považovaný za najväčšieho protestantského teológa 20. storočia. Pápež Pius XII ho nazval najdôležitejším kresťanským teológom od...
zamyslenia

Učíme sa – o bezpečnosti

Pri projekte audio Zamyslenia zo zbierky Tesnou bránou sa učíme. Každý deň. Doslova! Čo sme sa naučili za ostatné dni? Poďme po poriadku. Chceme kráčať s dobou a prinášať...
pri stole

Pri stole – začíname!

Na portáli je krátka zmienka o Lutherovi a Rečiach pri stole: Z Lutherovho domáceho prostredia sú známe jeho “Reči pri stole”, ktoré zaznamenávali priatelia a známi spolustolovníci. Živé...
zamyslenia

K Zamysleniam patrí pieseň

Som presvedčený, že všetci, ktorí spolupracujú na tvorbe zamyslení Tesnou bránou, od autorov, cez editorov, až po vydavateľa, to robia s túžbou priniesť Božie slovo čo najširšiemu okruhu čitateľov...